Op de vlucht

Frits moet onverwacht vluchten. Hij en zijn gezin lopen gevaar in hun eigen land. Hij vertelt hoe hij een nieuw leven moest opbouwen in een ander land.

Deze content en downloads zijn alleen beschikbaar met een licentie. Bestel uw licentie vanaf slechts € 125,- (exclusief BTW).

Overige video's en lesbrieven